Naziv Datum objave
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu 20.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Plan i program rada te financijski plan za 2023. godinu 20.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Plan i program rada za 2022. godinu 20.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 20.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
GFI-POD i Bilješke uz financijski izvještaj
19.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Izvješće o radu za 2021. godinu 19.12.2022 Preuzmi Pregledaj