Primorsko komunalno društvo d.o.o.

Dobro došli!

O nama


"PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO" s ograničenom odgovornošću (komunalne djelatnosti) sa sjedištem u Slanomu, Obala Ohmučevića 2, osnovano je temeljem Izjave o osnivanju d.o.o. od 20.11.2013. i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku dana 11. prosinca 2013. godine pod MBS: 060306069 s punim nazivom PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. za razvoj, komunalne djelatnosti i infrastrukturu.

Odlukom Skupštine društva od 06.08.2014. godine o odobrenju plana podjele od 01.01.2014., temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kuna povećava se, za iznos od 7.441.700,00 kuna, na iznos od 7.461.700,00 kuna.

Društvo pojedinačno i samostalno zastupa član uprave - direktor, gosp. Nikola Milić, dipl.ing.

Društvo je u 100% vlasništvu Općine Dubrovačko primorje.

Naše usluge


Osnovna zadaća Primorskog komunalnog društva d.o.o. je da u suradnji sa osnivačem te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.


Primorsko komunalno društvo d.o.o. pruža sljedeće usluge:

  • održavanje javnih i zelenih površina,
  • upravljanje poslovnom zonom Banići,
  • upravljanje javnim parkiralištima,
  • naplata vezova i održavanje reda u luci Slano,
  • upravljanje tržnicom na malo,
  • održavanje groblja Slano.