Naziv Datum objave
Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave jednostavne vrijednosti, Nabava uličnih automata za naplatu parkiranja
ev. br. nabave 19/2022
23.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Jednostavna nabava - "Nabava uličnih automata za naplatu parkiranja" - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 20.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - "Nabava elektromaterijala za 2023. godinu", ev. br nabave 03JN-2023 23.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala beton i pijesak, ev. br. nabave 02JN-2023 24.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala, ev. br. nabave 01JN/2023 25.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Postupak jednostavne nabave, nabava ELEKTROMATERIJALA, ev.br. 03JN/20232
31.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Postupak jednostavne nabave, nabava BETONA I PIJESKA, ev. br. 02JN/2023
01.02.2023 Preuzmi Pregledaj
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Postupak jednostaven nabave, nabava GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, ev. br. 01JN/2023
06.02.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave
Nabava elektromaterijala za projekt modernizacije javne rasvjete, ev. br 09JN/2023
21.02.2023 Preuzmi Pregledaj
Nabava pijeska, frakcije 4-8 mm, za nasipanje plaža na području Općine Dubrovačko primorje, ev. br nabave 10JN/2023 15.05.2023 Preuzmi Pregledaj
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave, ev. br 10JN/2023 18.05.2023 Preuzmi Pregledaj