Naziv Datum objave
Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave jednostavne vrijednosti, Nabava uličnih automata za naplatu parkiranja
ev. br. nabave 19/2022
23.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Jednostavna nabava - "Nabava uličnih automata za naplatu parkiranja" - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 20.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - "Nabava elektromaterijala za 2023. godinu", ev. br nabave 03JN-2023 23.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala beton i pijesak, ev. br. nabave 02JN-2023 24.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala, ev. br. nabave 01JN/2023 25.01.2023 Preuzmi Pregledaj