Temljem Ugovora s Općinom Dubrovačko primorje, potpisanog temeljem prijave na javni poziv u postupku jednostavne nabave, Društvo provodi aktivnosti čišćenja i održavanja javnih površina, te održavanja i stvaranja zelenih površina.

Čistoća javnih površina

Čišćenje javnih površina obuhvaća naselja Slano, Kručica i Banići, a odnosi se na:

  1. ručno i strojno (gdje je isto omogućeno) pometanje javnih površina,
  2. pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica za otpad,
  3. čišćenje šahtova oborinske odvodnje na prometnicama,
  4. održavanje čistoće autobusnih stanica.

Cilj aktivnosti je podizanje razine čistoće i urednosti u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići.

Minimalni standard održavanja čistoće ovisi o području i godišnjem periodu (sezoni).

Dinamika samih radova se određuje tokom godine, a ovisno o potrebama, zahtjevima te vremenskim prilikama.

Održavanje zelenih površina

Aktivnost održavanja i stvaranja javnih zelenih površina odnosi se na održavanje parkova i ostalih zelenih nasada u naseljima Slano, Kručica, Slađenović i Banići, te planiranje, formiranje i podizanje novih zelenih površina

Neki od oslova koji se izvršavaju u sklopu ove aktivnosti su:

  • orezivanje i čišćenje nasada, živica i trajnica, a na način da živica i grmovi budu vizualno uredni.
  • okopavanje nasada s prehranjivanjem (mineralnim ili prirodnim gnjojivom),
  • zalijevanje nasada
  • tretiranje nasada zaštitnim sredstvima
  • obnavljanje i popuna nasada trajnica višeg i nižeg grmlja, te drveća vršit će se prema potrebi
  • sezonska sadnja cvijeća obavlja se jedanput godišnje i to u proljeće, kojom prilikom se zasađuju površine prema potrebi.