Sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti od 18. ožujka 2020. godine (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije 5/20), Primorsko komunalno društvo d.o.o. obavlja tehničke i organizacijske poslove, održavanje javnih površina za parkiranje, naplatu, kontrolu naplate, te druge poslove s tim u svezi, kao i premještanje parkirnih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Zona 5 – SMS kôd: 708207

Osim SMS-om, plaćanje parkinga je moguće i korištenjem servisa Aircash i Bmove:

Cjenik parkirališta

Sve cijene su izražene sa PDV-om.
# OPIS 01.05.-31.10. 01.11.-30.04.
SATNE PARKING KARTE
1 Parkirna karta (1 sat) – osobni automobil 0,80 EUR / 6,00 HRK 0,70 EUR / 5,28 HRK
2 Parkirna karta (1 sat) – mini bus 7,00 EUR / 52,75 HRK 4,00 EUR / 30,14 HRK
3 Parkirna karta (1 sat) - autobus 10,00 EUR / 75,35 HRK 8,00 EUR / 62,28 HRK
DNEVNE PARKING KARTE
1 Parkirna karta (24 sata) – osobni automobil 10,00 EUR / 75,35 HRK 8,00 EUR / 62,28 HRK
2 Parkirna karta (24 sata) – mini bus 60,00 EUR / 452,07 HRK 40,00 EUR / 301,38 HRK
3 Parkirna karta (24 sata) - autobus 70,00 EUR / 527,42 HRK 50,00 EUR / 376,73 HRK

Povlaštene parking karte (PPK)

Sve cijene su izražene sa PDV-om.
1 Mjesečna povlaštena karta stanovnici Općine osobni automobil 7,00 EUR / 52,75 HRK
2 Mjesečna povlaštena karta bez prebivališta u Općini, zaposlenici pravnih osoba na području Općine 15,00 EUR / 113,02 HRK
3 Mjesečna povlaštena karta za pravne osobe sa sjedištem ili poslovnim prostorom na području Općine 15,00 EUR / 113,02 HRK
4 Godišnja povlaštena karta stanovnici Općine – I. vozilo 35,00 EUR / 263,71 HRK
5 Godišnja povlaštena karta stanovnici Općine – II. vozilo iz zajedničkog domaćinstva * 20,00 EUR / 150,69 HRK
6 Godišnja povlaštena karta stanovnici Općine – III. vozilo iz zajedničkog domaćinstva * 15,00 EUR / 113,02 HRK
7 Godišnja povlaštena karta za umirovljenike – I. vozilo 25,00 EUR / 188,37 HRK
8 Godišnja povlaštena karta za umirovljenike za drugo i treće vozilo iz zajendičkog domaćinstva 15,00 EUR / 113,02 HRK
9 Godišnja povlaštena karta za pravne osobe sa sjedištem ili poslovnim prostorom na području Općine 67,00 EUR / 504,82 HRK
10 Godišnja povlaštena karta za fizičke osobe bez prebivališta u Općini, zaposlenici pravnih osoba na području općine 40,00 EUR / 301,38 HRK

Dokumenti