Poslovna zona Banići obuhvaća ukupnu površinu od 28,51 ha, od čega je za investiranje raspoloživo 24,76 ha. Zona se smjestila uz državnu prometnicu D8 zapadnom dijelu mjesta Banići u Općini Dubrovačko primorje, na blagoj padini prema morskoj obali.

Poslovna zona Banići obuhvaća područje sukladno Urbanističkom planu naselja Banići, Kručica i Slađenovići. U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Poslovne zone djelomično je izgrađena komunalna infrastruktura i to vodoopskrba, elektroopskrba, telekomunikacije te javne prometne površine. Gradnja unutar Poslovne zone, te njezino opremanje i uređenje provodit će se u skladu sa Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodnenovine, broj 93/13., 114/13. i 41/14.) i važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Unutar Poslovne zone planirana je gradnja građevina gospodarsko poslovne namjene - pretežito uslužne, poslovno-prodajne, trgovačke, tekomunalno servisne namjene, te gradnja građevina gospodarsko proizvodne namjene - pretežito zanatske namjene, pod uvjetom da se ne zagađuje okoliš i ne utječe na kvalitetu stanovanja na okolnom području.

Vlasnik zemljišta u Poslovnoj zoni je Općina Dubrovačko primorje. Općina kao vlasnik zemljišta s budućim korisnicima, odnosno investitorima, dogovara i ugovara način prodaje, korištenja ili raspolaganja zemljištem na bilo koji drugi način, te vrši naplatu prihoda sukladno potpisanim ugovorima s investitorima. Poslovnom zonom Banići upravlja komunalna tvrtka Primorsko komunalno društvo d.o.o., Slano, a koja je u 100% vlasništvu Općine Dubrovačko primorje, organizirajući i obavljajući sljedeće djelatnosti:

  • izgradnja infrastrukture u Zoni (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, cestovna infrastruktura, telekomunikacijska i sl.);
  • održavanje izgrađene infrastrukture;
  • davanje suglasnosti novim investitorima u Zoni za infrastrukturne priključke;
  • davanje suglasnosti za korištenje infrastrukture;
  • koordinacija sa zakonskim distributerima infrastrukturnih usluga i krajnjih korisnika tih usluga u vremenu izgradnje infrastrukture kao i nakon izgradnje;
  • obavljanje komunalnih djelatnosti.