Tržnica

Primorsko komunalno društvo d.o.o., kao davatelj usluga, a temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti od 18. ožujka 2020. godine (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije 5/20), na tržnici Slano pruža sljedeće usluge:

 • davanje na korištenje pokretnih štandova i pokretnih klupa
 • davanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici i dislociranom tržnom prostoru;
 • davanje na korištenje tehničkih sredstava i uređaja potrebnih pri obavljanju prometa namirnicama i roba;
 • davanje na korištenje skladišnog prostora;
 • održavanje objekta tržnice u stanju funkcionalne sposobnosti;
 • usluge odlaganja i odvoza smeća;
 • usluge opskrbe elektrišnom energijom.

Ribarnica

Temeljem Ugovora o prijenosu prava upravljanja ribarnicom s Općinom Dubrovačko primorje od 19. lipnja 2022. godine, Primorsko komunalno društvo d.o.o., zaprima zahtjeve, te sklapa ugovore sa zainteresiranim korisnicima.

Radno vrijeme tržnice

 • 06:00–18:00 sati u zimskom periodu
 • 06:00–13:00 sati u zimskom periodu (nedjeljom)
 • 06:00–22:00 sati u ljetnom periodu
 • 06:00–13:00 sati u ljetnom periodu (nedjeljom)
 • 06:00–13:00 sati za ribarnicu (radnim danom i nedjeljom u zimskom i ljetnom periodu)

Cjenik komunalnih usluga na tržnici

USLUGA Najam prodajnog mjesta
Dnevni Mjesečni Sezonski
Roba široke potrošnje na prodajnim mjestima 1, 2, 4 i 5 140,00 kn 2.000,00 kn 8.000,00 kn
Riba, voće, povrće iz vlastitog uzgoja na prodajnim mjestima 1, 2, 4 i 5 70,00 kn 1.000,00 kn 4.000,00 kn
Riba, voće, povrće iz vlastitog uzgoja na prodajnim mjestima 1, 2, 4 i 5 70,00 kn 1.000,00 kn 4.000,00 kn
Ribarnica i morski plodovi na prodajnom mjestu br. 3 100,00 kn 1.500,00 kn 6.000,00 kn

Naknade za korištenje tehničkih sredstava i uređaja

Vrsta naknade Jed. mjere Dnevni najam Mjesečni najam
Korištenje vage kom 15,00 kn 250,00 kn
Korištenje suncobrana kom 15,00 kn
Korištenje monofaznog el. priključka do 16A kom 65,00 kn Pušalno prema procjeni potrošnje za pojedinog korisnika

Rezervacija iznosi 10% cijene prodajnog mjesta za odabranu uslugu, prema dnevnom, odnosno mjesečnom najmu.
Plaćanja se može izvršiti na blaganji društva, bankovnom transakcijom, te operateru na tržnici u gotovu novcu isključivo za dnevni najam.
Obračun cijene je određen aproksimativno po metru dužnom.
Sve cijene su izražene u kunama s uračunatim PDV-om.

Dokumenti